Kommande aktiviteter
Alla Medlemmar hälsas
välkomna.Torsdag 18 oktober Månadsmöte kl.14.00 Lavendelsalen Byavångshemmet.
Professor emeritus Ola Olsson:- Varför fattas det alltid pengar inom sjukvården?